Det går hedt for sig på Heta

Øget salg, flere ordre, nye ansatte. Der arbejdes på højtryk på Heta Brændeovne. 2020 blev det hidtil bedste år for virksomheden. Trods Coronaen og bange anelser i takt med at smitten paralyserede verden.

Dale og bakker. Sådan føltes Coronaåret 2020 Heta Brændeovne. Men resultatet blev virksomhedens hidtil bedste. Og de gode takter fortsætter i 2021 selv om Coronaen stadig har et godt greb om mange lande.
- Efter nedlukningen følte vi os pressede. Det gjorde alle, tror jeg. Leverandører, producenter, sælgere og købere. Forsyningskæder blev fra én dag til en anden brændt over. Vi var på gyngende grund, husker Martin Bach, fabrikschef og medejer af Heta.

Efter nogle usikre uger, med krisemøder, hjemmearbejde og hjemsendelse af ansatte, kom efterspørgsel efter brændeovne igen og tog fart hen over sommeren. Ansatte kom tilbage og produktionen kom hurtigt op i omdrejninger.
- Faktisk blev det lidt vildt. Efterspørgslen steg meget hurtigt og nåede højder, vi ikke har set før. Alle arbejdede på fuld kraft, og vi ansatte nye medarbejdere, fortæller Martin Bach. 

Lokal produktion – alt under et tag - stor fordel

En vigtig lærdom, Martin Bach og Heta har gjort under Coronapandemien, er, at det er en meget stor fordel, at virksomheden har alle enheder og funktioner i produktionen samlet lokalt og under ét tag.  Udvikling, indkøb, salg, produktion, administration og ledelse.
- Vi har været i stand til at producere og levere under hele krisen. Det kan vi fortsat. Ved at have alle funktioner samlet inden for fire vægge, kan vi reagere hurtigt på forandringer. Vi er i kontakt med hinanden på daglig basis, understreger Martin Bach.

Mange virksomheder, der har flyttet funktioner, som produktion eller udvikling, uden for landet grænser – oftest ”øst på”, har haft og har stadig problemer og må stoppe produktioner i perioder.  
- Det sker, fordi kæden i produktionsprocessen springer af ind i mellem på grund af for store afstande mellem de forskellige enheder. Råvare kommer ikke til tiden, koordinering mellem de forskellige enheder går skævt og lignende. At vi er samlet på et sted har virkelig vist sig at være en fordel, siger Martin Bach og understreger, at Heta er og vil være lokal.

Heta har aftaler med adskillige leverandører af råvarer til produktionen. Derved er forsyninger mere sikker.
- Med ledelse, indkøb og salg tæt på hinanden har vi også plads til at tage chancer eller sætte ind, hvis der pludselig opstår åbninger på markedet. Vi kan følge udviklingen på tæt hold og reagere og korrigere, fortæller Martin Bach.

Nye ansættelser

Nye ansatte er kommet til i takt med den stigende efterspørgsel og produktion. Heta har i øjeblikket 80 ansatte, og flere er på vej, da produktionen er på vej ind i brændeovnenes højsæson, efterår og de første vintermåneder.

De nye er hovedsagelig ansat i afdelingerne for montage og forsendelser. Selv om der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft i Vestjylland, har det været muligt af rekruttere kompetente folk med gode hænder, og som hurtigt kan indgå teams og arbejde sammen.  
De fleste nye ansatte kommer fra Lemvig egnen, mens enkelte kommer ude fra og er flyttet til Lemvig.

Krav – miljø

Der kommer stadig nye krav til brændeovne. Det fører til professionalisering af udvikling og produktion, da Heta konstant arbejder med at maksimere brandeffekt og minimere udledning af skadelige mikrostoffer.
- Det er vigtigt af for os og for hele branchen, at vi gør brændeovne så miljø- og klimavenlige, som det teknisk er muligt. Hele branchen er i gang, og det giver et stort løft, siger Martin Bach, der ser med fortrøstning fremad.
 - Lige nu i juni er vi hele 40 procent foran budgettet for 2021. Og tendens ser ud til at fortsætte.