Lav ledighed

Lemvig Kommune er kommet bedre gennem corona-krisen end mange andre kommuner. Selv om krisen førte til flere arbejdsløse i foråret og igen i det sene efterår og vinter, har kommunen i store dele af 2020 haft en af de laveste arbejdsløshedsprocenter i landet.

Hen over sommeren, i juli og august, havde Lemvig Kommune den laveste arbejdsløshed af alle 98 kommuner. Kun 2,7 procent.

Det var første gang i længere tid, at Lemvig Kommune havde landets laveste arbejdsløshed. Også selvom den var 0,5 procent højere end arbejdsløsheden i samme måneder i 2019. Arbejdsløsheden på landsplan var til sammenligning 4,7 procent i samme periode i 2020.

I vinter er arbejdsløsheden igen stigende til 3,2 procent i december, der dog stadig er blandt de laveste i landet. 

– Jobcentrets indsats for at støtte de ledige og erhvervsstrukturen i Lemvig Kommune, der ikke har været helt så påvirket af corona-situationen som i andre kommuner, har bidraget til den lave arbejdsløshed, siger Kenneth Bro, formand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

Endnu en forklaring på den lave arbejdsløshed er helt sikkert også et godt samarbejde mellem Jobcentret, A-kasserne og de lokale virksomheder, hvor alle har gjort en stor indsat for at holde arbejdsmarkedet i gang og bevare arbejdspladser.

Desuden har knap 100 virksomheder med godt 500 ansatte i starten af corona-perioden taget imod tilbud om lønkompensation. Enkelte virksomheder har desuden haft en ordning om arbejdsdeling. Begge dele har medvirket til, at virksomhederne har fastholdt deres medarbejdere på trods af de svære udfordringer i løbet af 2020. 

Arbejdsløshedstallene i kommunen svinger erfaringsmæssigt året igennem. I de lyse måneder falder arbejdsløsheden, mens den stiger i de mørke måneder. Det kendetegner især fiskeri og turismen, der er nogle af de store erhverv i kommunen.

Selv om antallet af ledige for tiden ligger lavt, så er der stadig grund til at være opmærksom på arbejdsløshedstallene, fortæller Kenneth Bro.

– Der er erhverv og virksomheder, der har det svært, og i en periode fremover fortsat vil være i vanskeligheder. Vi er kommet godt gennem krisen med flere af de hjælpepakker, der blev stillet til rådighed af regeringen under pandemien, siger han og understreger:

– Der skal stadig være stor fokus på at tilpasse indsatsen for at støtte og hjælpe de virksomheder og borgere, der er særlig påvirket af coronaen.