Oplev istidens landskab

Foto: Bovbjerg Klint af Kasper Lau

Geopark Vestjylland, som Lemvig, Struer og Holstebro kommuner står bag, ventes i april anerkendt af FN-organisationen UNESCO som en Global Geopark. Anerkendelsen gør egnens enestående istidslandskab, naturværdier og kulturhistorie kendt verden rundt og bidrager til at trække flere gæster til området.
Efter flere års hårdt forarbejde af ildsjæle, frivillige, de tre kommuner og Region Midtjylland indstillede UNESCOs Geopark Råd i december 2020 Geopark Vestjylland til at blive endeligt godkendt som UNESCO Global Geopark. Den formelle godkendelse sker af UNESCOs såkaldte øverste råd.
Med anerkendelsen er Geopark Vestjylland, med sine 1550 km2 og hele 52 specielle besøgssteder, én af kun 169 geoparker verden rundt, der er anerkendt af UNESCO.

Politisk opbakning

– Udpegningen giver egnen international synlighed og mulighed for samarbejde på internationalt plan for en bæredygtig udvikling. Der er ikke tvivl om, at godkendelsen vil trække mange flere naturinteresserede gæster og turister til egnen. Det skal vi arbejde sammen med lokale turisme-aktører om, siger Steffen Damsgaard, formand for Geoparkens bestyrelse.
– Vi bor i et helt specielt naturområde med en enestående geologi og kulturhistorie, som fortjener at blive set og oplevet af så mange, som muligt. Samtidig kan vi jo håbe, at det gør egnen mere tiltrækkende for nye beboere, og øger kendskabet til vores skønne egn lokalt, fortsætter Steffen Damsgaard.

Spændende, men ukendte oplevelser

Geoparken udvikles i et tæt samarbejde med frivillige, Naturstyrelsen og egnens mange museer og formidlingsinstitutioner. Samtidig er der allerede lavet aftaler med lokale foreninger om initiativer til at skabe nye oplevelser, stier og udsigtspunkter. Der laves blandt andet afmærkninger og der sættes informationsskilte, udsigtskikkerter og bænke op. Flere steder laves der sheltere og bålpladser.
Geoparken rummer både kendte og ukendte naturoplevelser. Klosterheden, Bovbjerg Klint og Naturpark Nissum Fjord er nok kendt af de fleste. Men sporene ved Møborg Bakkeø, vandreture ved Nørre Nissum og Høgsgaard Strand, sporene ved Fabjerg eller Kløverstierne i Gudum og det nye spor i Trælborgdalen er nok mindre kendte. Men absolut et besøg værd med enestående naturoplevelser. Også i en corona-tid.

App

Geoparken bidrager til at synliggøre de mange nye oplevelser gennem en app, der gratis kan hentes fra App Store eller Google Play (søg på Geopark Vestjylland).

FAKTA:

UNESCO er FN’s organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab. I den brede offentlighed har UNESCO især været kendt for sit Verdensarvsprogram, der rummer steder af helt enestående kulturel eller naturlig værdi på verdensplan.
Men UNESCO er meget mere end verdensarv. Det er også geoparker, biosfæreområder, netværk af byer, forskning og meget mere, som bidrager til stærke lokale miljøer og bæredygtig udvikling.

Læs om Geopark Vestjylland